Tour a Xi'an


Pechino, Xi'an, Shanghai
Pechino, Xi'an, Guilin, Shanghai
Pechino, Dengfeng, Luoyang, Xi'an, Shanghai
Pechino, Datong, Pingyao, Xi'an, Shanghai
Pechino, Xi'an, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Xi'an, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Pechino, Xi'an, Chengdu, Guilin, Shanghai
Pechino, Xian, Lhasa, Chengdu, Shanghai
Pechino, Xi'an, Guilin, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Datong, Pingyao, Xi'an, Shanghai, Suzhou
Shanghai, Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Pechino
Pechino, Xi'an, Lhasa, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Xian, Lhasa, Shigatse, Tingri, Mt. Everest, Shanghai
Pechino, Xi'an, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Pechino, Xi'an, Chengdu, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai
Pechino, Xian, Lanzhou, Xiahe, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan Pass, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Shanghai
Pechino, Xi'an, Lhasa, FiumeYangtze, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong