Tour in Tibet


Lhasa, Shigatse, Tingri, Campo Base del Monte Everest
Pechino, Xi'an, Lhasa, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Xian, Lhasa, Shigatse, Tingri, Mt. Everest, Shanghai
Lhasa