Tour del Fiume Yangtze


Pechino, Xi'an, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Xi'an, Guilin, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Xi'an, Lhasa, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Xi'an, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Pechino, Xi'an, Lhasa, FiumeYangtze, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong