Tour di Hong Kong


Hong Kong, Macau
Pechino, Shanghai, Hong Kong
Pechino, Xi'an, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Pechino, Xi'an, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Pechino, Xi'an, Lhasa, FiumeYangtze, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong